9.1.
Report by the Ministers for Nordic Co-operation (oral), Document 10/2022

163
Jessika Roswall
Presentation

Jag är ny samarbetsminister, och jag är väldigt glad över att vara här. Jag har blivit väl mottagen av mina kollegor och av er alla. 

166
Thomas Blomqvist
Presentation

Värderade president, bästa parlamentariker! Vi har en samsyn i samarbetsministrarnas krets, och jag instämmer i det som ordförandelandet Norge och Anne Beathe Tvinnereim här förde fram.