21.1.
Election of the President and Vice-President of the Nordic Council, Document 19/2022

383
Kathrine Kleveland
Main speech

Kjære nordiske venner, vi nærmer oss nå slutten av Nordisk råds 74. sesjon, og tradisjonen tro blir det nå valg av Nordisk råds president og visepresident for det kommende året.

384
Kathy Lie
Presentation

Jeg vil framsette en kritisk bemerkning til årets valg av president og visepresident. Denne kritikken har jeg også fremmet i den norske delegasjonen.