22.
Norway’s presidency programme for the Nordic Council in 2023

22.1.
Presentation by the president-elect from Norway of the country’s presidency programme for the Nordic Council in 2023, Document 5/2022

385
Jorodd Asphjell
Main speech

Kjære nordiske venner. Jeg sier takk for tilliten, både på vegne av Helge Orten og meg selv, for at vi er valgt som president og visepresident i Nordisk råd, og det er en stor, stor, stor ære.