22.
Norjan puheenjohtajakausi Pohjoismaiden neuvostossa vuonna 2023

22.1.
Pohjoismaiden neuvoston uusi presidentti Norjasta esittelee Norjan puheenjohtajakauden ohjelman 2023, asiakirja 5/2022

385
Jorodd Asphjell
Varsinainen puheenvuoro

Kjære nordiske venner. Jeg sier takk for tilliten, både på vegne av Helge Orten og meg selv, for at vi er valgt som president og visepresident i Nordisk råd, og det er en stor, stor, stor ære.