141. Kathy Lie (Indlæg)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
141
Person
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Takk, gode president.

Mittengruppen har her fremmet et forslag om å lage en rapport om Nordens felles sikkerhet og forsvar og se på hvilken rolle Nordisk råd og Nordisk ministerråd har i den sammenhengen. De viser til en opinionsundersøkelse fra 2021 som viser at Nordens innbyggere mener de viktigste prioriteringene i det nordiske samarbeidet er sikkerhet, trygghet, beredskap og klima. Fra før har vi fått Enestam-rapporten om sivil beredskap.

Nordisk grønt venstre mener spørsmål om sikkerhet og beredskap fortsatt bør analyseres ut fra et bredt perspektiv. Målet med et utdypende nordisk forsvarssamarbeid må være å trygge fred både i Norden og globalt. Det at alle de nordiske landene nå ser ut til å bli med i NATO, må brukes til å påvirke NATO innenfra. De nordiske landene bør stå sterkere sammen for et atomvåpenfritt Norden, og for at alle de nordiske landene skal ratifisere FNs atomvåpenforbud. Som Finlands president, Sauli Niinistö, sa i denne salen: Bruken av atomvåpen betyr slutten for oss alle.

Russlands aggressive krigføring og invasjon av Ukraina har medført et endret trusselbilde i Norden og en endring i opinionen med hensyn til viktigheten av et godt forsvar og et godt forsvarssamarbeid. Hvis vi i Norden står enda sterkere sammen, er vi mindre avhengig av forskjellige stormakters interesser og kan bruke en enda sterkere felles nordisk stemme for våre verdier om demokrati og menneskerettigheter.

I Nordisk grønt venstre har vi et ønske om at en utredning om forsvarssamarbeid også skal ta med seg hvilken rolle Forsvaret har inn mot den sivile beredskapen når det gjelder bl.a. å sikre matforsyning, helseberedskap, syketransport og redningstjeneste. Utredningen bør også behandle Forsvarets rolle og oppgaver når klimaendringene gjør at naturkatastrofer stadig oftere rammer sivilsamfunnene. Takk.