377. Jorodd Asphjell (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
377
Speaker role
Præsidiet
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Vi har merket oss at den danske riksrevisjonen i forbindelse med revisjon av Nordisk ministerråds regnskaper de siste to årene har bemerket flere feil og mangler ved regnskapsavleggelsen. Regnskapsavleggelsen framstår litt uoversiktlig og ikke særlig lesbar, og det er svært vanskelig å skille mellom hva som er sekretariatets drift, og hva som er prosjektregnskapene Ministerrådet har. Selv konkluderer Nordisk ministerråd i årsrapporten for 2020 med at regnskapsavleggelsen i flere perioder har vært utfordret av en rekke forhold, og det kulminerte i siste halvdel av 2020, da riksrevisjonen måtte avgi en avkreftende konklusjon på årsregnskapet for 2019.

Presidiet ønsker et mer transparent regnskap og budsjett i Nordisk råds/ministerråds regnskapsavleggelse, og at Nordisk ministerråd derfor framover må utarbeide selvstendige regnskaper som skiller spesielt mellom Ministerrådets drift og prosjekter som settes i gang – at en har egne avleggelser sånn at en vet hvilke kostnader som hører til hva i avleggelsen. Presidiet foreslår at Nordisk råd godkjenner den bemerkelsen vi har lagt fram i forbindelse med dette.