The content is not available in your chosen language, we are displaying it in Swedish instead.

Skriftlig fråga om nordisk samordning inför arbetsprogrammet för den kommande EU-kommissionen