8. A sustainable Nordic Region

Præsident: MORTEN LØKKEGAARD

Dokumentation:

  • Betänkande över Medlemsförslag om ökat nordiskt samarbete för att trygga de nordiska vattenresurserna, A 1618/miljö
  • Utvalgsforslag om Nordisk pant- og retursystem, A 1658/miljø

Ärade ordförande och kära nordiska vänner! Pohjoismaissa pidämme usein helppoa pääsyä vesivaroihin itsestäänselvyytenä. Tämän olettamuksen kanssa meidän on kuitenkin oltava varovaisia.…

Forseti. Ég vil segja fyrir hönd flokkahóps miðjumanna að það er mikil ánægja með þá vinnu sem umhverfisnefndin hefur lagt í tillöguna um sjálfbæra nýtingu vatnsauðlinda. Breytingarnar eru heilt…

Herr president! Vatten är vårt viktigaste livsmedel. Utan vatten inget liv, brukar man säga, vilket inte längre är helt sant men ändå ganska relevant för oss människor.

Men vatten är inte…

Vi i Den Venstresocialistiske Grønne Gruppe er meget enige i hensigterne med at arbejde med vand som en vigtig ressource og også i de perspektiver, der er i, at vi stjæler ressourcer fra den…

Related case: Utvalgsforslag om Nordisk pant- og retursystem

Herr president! Pantfrågan har varit aktuell i Nordiska rådet sedan 2010, så vi har behandlat frågan under ett antal år. Nordiska rådet har i tidigare rekommendationer uppmärksammat regeringarna i…

Herr president! Det verkar som att Thomas och jag har skrivit våra anföranden ihop, så jag ska korta ned mitt väldigt mycket.

Det viktiga är att vi nu går från ord till handling och sätter…

Related case: Utvalgsforslag om Nordisk pant- og retursystem

Herr president! I likhet med Susanne Svensson kan jag säga att Thomas Finnborg uttryckte sig väldigt väl. Jag kunde bara ha sagt att jag understödjer det, det är mycket bra. Jag vill ändå tillägga…

Related case: Utvalgsforslag om Nordisk pant- og retursystem

Arvoisa puheenjohtaja! Vaikuttaa siltä, että kaikki tästä asiasta alkaa olla jo sanottu. Nyt olisi vihdoin tekojen aika. Olin varsin pettynyt Suomen ympäristöministerin vastaukseen tähän…

Related case: Utvalgsforslag om Nordisk pant- og retursystem