Klimatomställningen och relationen stad och land

Information

Publish date
Abstract
Denna rapport syftar till att ge ett kunskapsunderlagom hur stad och landsbygd i Norden påverkasav klimatomställningen och vilken effekt dettahar på sammanhållningen i Norden.
Publication number
2020:7