Når havets aktører opsamler affald i havet

Fjernelse af barrierer i nordiske småsamfund

Information

Publish date
Abstract
Denne rapport præsenterer analyser af barrierer og potentialer for opsamling af affald fra havet i fem nordiske småsamfund; Bornholm, Grønland, Island, Færøerne og Åland. Rapporten er udformet på baggrund af en spørgeskemaundersøgelse samt kvalitative interviews med småsamfundsaktører inden for fiskeri og sejlads samt havne og lokale myndigheder. I det kvalitative og kvantitative materiale er der identificeret udfordringer, behov, motivationer, ønsker og gode eksempler, som er omsat analytisk til lokale såvel som tværgående barrierer og anbefalinger. Anbefalingerne er rettet mod at skabe bedre betingelser og incitamenter for øget affaldsopsamling i havet og vedrører bl.a. optimering af modtagefaciliteter. Analyserne for de respektive småsamfund kan læses selvstændigt, men det anbefales, at man orienterer sig på tværs af hensyn til uddybning, nuancering og inspiration.
Publication number
2021:517