SCANDINAVIAN INTEGRATION POLICIES FOR REFUGEES

An updated comparative analysis of qualification and labour-market integration outcomes

Information

Publish date
Abstract
Studien følger 280.000 flyktninger bosatt i Sverige, Norge og Danmark i opptil 11 år (fra 2008-2019), og analyserer om flyktningene er i jobb eller under utdannelse, hvor de er på lønnsstigen, samt forskjeller i integreringspolitikken i de tre landene. Om lag 60 prosent av mennene og 40 prosent av kvinnene deltar i arbeidslivet etter ti år, men kun 35-40 prosent av mennene og 15-20 prosent av kvinnene oppnår lønnsnivå rett under medianinntekt etter ti år. Norge og Sverige er tilnærmet like når det gjelder andelen flyktninger som deltar i arbeidslivet, mens Danmark har en betydelig lavere deltagelse.I Danmark er det et større fokus på arbeidsmarkedstiltak og spesielt ubetalt jobbtrening. I Norge har fokuset på ordinær utdanning økt de siste åra, særlig på barne- og ungdomsskolenivå, mens Sverige har en betydelig større andel innrullert i utdanning på minimum videregående nivå. 
Publication number
2022:534