104. Hans Wallmark (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
104
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Herr president! De nordiska regeringarna har visionen att vi ska leva i världens mest integrerade region. Jag tror att många medborgare, särskilt i gränsbygder, de senaste 18 månaderna har känt att de har levt i världens mest sönderfallande region. Jag tror därför att vi under de kommande åren måste anlägga både resurser, tid och kraft på att hela det som har gått sönder. Med det sagt måste jag ändå säga, efter att i dag ha haft samtal mellan presidiet och Thomas Blomqvist, att han skickligt lyckades, som vanligt med sin charm, att övertyga oss. Men man kan inte komma ifrån att det finns starka känslor i hur relationerna är mellan Nordiska rådet, parlamentarikerna, och Nordiska ministerrådet, regeringarna.

Jag tillhör den grupp som inte alltid klagar på att det finns för lite pengar. Ibland tänker jag på Kimmo Sasi, som var en legendarisk ledamot av vår konservativa grupp, och på hans ekonomiska sinnelag. På svenska finns ett uttryck när man har bjudning: Lite räcker till, mycket går åt. Lite räcker till, och det gör att man ska fundera på hur man använder sina pengar. Ibland tänker jag på en sak, vilket också har visat sig i den här budgetdebatten där vi har haft stora diskussioner om lite drygt 15 miljoner. Men ingen pratar om den stora miljard som hela budgeten är på! Så visst kan man göra justeringar och göra olika former av avvägningar, men det är klokt om regeringarna lyssnar på sina parlamentariker när man gör det. Jag är ganska övertygad om att lite räcker till, och mycket kommer alltid att gå åt.

Det finns inga förslag från regeringarna om ett nordiskt ministerråd. Det tycker jag är fel. Jag tycker också när det gäller den fond som nu byggs upp med 800 000 kronor att man verkligen måste fundera igenom om huruvida det kommer att bli någonting. Kommer några andra att anslå resurser? Annars kommer det att bli ett kraftfullt slag i luften för någonting som är bra och någonting som också Ungdomens nordiska råd har velat ha.

Bifall kompromisssen!