107. Thomas Blomqvist (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
107
Date

Herr president! Jag skrev ett nytt manuskript, så jag har säkert rätt papper med. Beklagar att jag inte hann till slut förra gången.

Här i diskussionen har nu på ett heltäckande och bra sätt redogjorts för den överenskommelse som vi har. Jag vill kort konstatera att vi, förutom själva siffrorna i budgeten, är vi överens med presidentskapet om att Finland -- och jag själv som ordförande nu -- tillsammans med Norge, som är kommande ordförandeland i ministerrådet, ska ha en diskussion med det nordiska presidentskapet, både med det nuvarande och med det kommande. Målet är attt hitta fram till en bättre process och på det sättet inleda budgetdiskussionerna redan under det här året.

Som Hans Wallmark uttryckte finns det starka känslor. Det tyder också på att det finns en stark vilja att nå framåt. Detta tycker jag har varit betecknande också för den här processen. Trots att vi ibland har haft lite olika infallsvinklar på saken så har överenskommelsen jobbats fram eftersom det både hos Nordiska rådet och ministerrådet finns en stark vilja att främja det nordiska samarbetet och ha en dialog som kan och ska bli ännu bättre.

Jag tycker sammanfattningsvis att vi har en budget som för oss framåt och även beaktar utmaningar av engångsnatur på grund av coronapandemin på ett bra sätt. Vi har en heltäckande och balanserad budget som vi kan leva med under nästa år. Flera talade om nordisk nytta. Jag tror att det var Linda Modig som använde det uttrycket, men även flera andra  var inne på det.

Som jag ser det handlar det om att vi kan få nordisk nytta såväl via samarbete i kultursektorn och i undervisningssektorn som genom att intensifiera de gemensamma nordiska ansträngningarna för att hantera klimatfrågan. Det handlafr om att få en hållbar utveckling och om att åtgärda gränshinder. De är alla element som hämtar nordisk nytta för invånarna. Om vi frågar den unga nordbogenerationen så tycker de att vi har att förvänta oss nordisk nytta av klimatarbete och arbete för hållbar utveckling. Det har vi också belägg för i enkäten. Kultur och hållbar utveckling är inte motsatser. De är element som är oerhört viktiga och centrala i det nordiska samarbetet.

Jag vill avsluta med att konstatera att vi har en budget som gör att ministerrådet står ännu starkare i arbetet med visionen om Norden som världens mest hållbara och integrerade region, samtidigt som vi har lyckats nå en överenskommelse med Nordiska rådet och också fått en bättre budget tack vare våra förhandlingar. Tack ska ni ha!