12. Annette Lind (Main speech)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
12
Person
Speaker role
Præsidiet
Date

Mange tak for ordet. Det nordiske folk ønsker tryghed og sikkerhed, og derfor er den udenrigspolitiske situation meget, meget vigtig, ikke kun i fredstid, men også at man kan samarbejde, når der er krise, og når der er krig. Hr. Bertel Haarder har sagt, at det udenrigspolitiske samarbejde ikke har været tættere siden Margrethe I. Det er trods alt længe siden, vi havde Kalmarunionen. Men det gode politiske samarbejde afspejler sig også i Nordisk Råd.

Vi i Nordisk Råd kunne måske næsten ikke tænke os at tale udenrigspolitik for bare få år siden. Det gør vi meget gerne nu, og vi er meget glade for, at vi også har haft et møde nu for en time siden med vores udenrigsministre. Det er sådan, at vi ønsker mange ting omkring Nordisk Råd og udenrigspolitik. En af de væsentlige ting er selvfølgelig i forhold til samarbejdet omkring Arktis og også i Arktisk Råd. Det er vigtigt for os, at vi har lavspænding. Det er også vigtigt for os, at vi har suverænitetshåndhævelse. Det skal gå hånd i hånd.

Et andet synspunkt, vi har i Nordisk Råd, er selvfølgelig omkring Østersøsamarbejdet. Det har stor betydning, at vi holder fred og stabilitet omkring det område, fordi det ligger så tæt på hele Norden. Samtidig ønsker vi, at vi har lokationer sammen omkring vores ambassader. Vi har et rigtig godt eksempel i Berlin. Der har vi en fællesnordisk ambassade, og vi ser meget gerne i Nordisk Råd og præsidiet, at vi får flere af den slags.

Vi har set samarbejdet også i krisetid for ganske, ganske nylig, da Kabul faldt. Vi, jeg og udenrigsordførere, sad sammen med ministrene og forhandlede om, hvor mange mennesker vi skulle tage ud af Kabul. Samtidig løftede vi folk ud, og for mig og for præsidiet er det meget, meget vigtigt, at vi hjælper hinanden. Det har vi præcis gjort her, hvor vi havde en frygtelig krisesituation. Netop det samarbejde gør mig virkelig stolt, og jeg er glad for, at vi også har den slags samarbejde på tværs af alle de nordiske lande.

På vegne af præsidiet vil jeg gerne i dag sende et klart og tydeligt signal til alle dem, som står op for demokrati, retsstat, ligeværd og menneskerettigheder: Vi har fælles værdier i Norden. Dem må vi aldrig gå på kompromis med, og Nordisk Råd følger med i, hvad der sker. Vi holder øje med jer, ligesom vi samarbejder med jer. Vi ser også frem til en fortsat god og konstruktiv dialog med de nordiske udenrigsministre i dag. Tusind tak for ordet.