15. Jouni Ovaska (Main speech)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
15
Person
Speaker role
Midtengruppen
Date

Herra presidentti, hyvät ystävät! Ihmisoikeudet, arvot ja monenkeskinen yhteistyö ohjaavat meitä ja toimintaamme maailmalla. Meillä on yleviä periaatteita, joiden mukaan toimimme. Meidän on helppo toimia yhdessä, koska tunnemme tekevämme oikein, koskivatpa asiat naisten tai vähemmistöjen oikeuksia tai esimerkiksi oikeusvaltioperiaatetta. Meillä on yhteiset periaatteet, jotka jaamme ja joista emme jousta. Toisaalta kykenemme myöskin helposti käytännön yhteistyöhön, kuten esimerkiksi Afganistanin kotiutusoperaatio tai rauhanvälitystoiminta osoittavat.

Kuten ministeri Haavisto aikaisemmin totesi, Pohjoismaihin kohdistuu suuri mielenkiinto. Mutta täytyy muistaa, että mielenkiinto ei tule ainoastaan Pohjolan ulkopuolelta.

Yhä useampi pohjoismaalainen toivoo meiltä lisää yhteistyötä erityisesti ilmasto- ja turvallisuuskysymyksissä. Me emme siis saa tuottaa pettymystä maidemme kansalaisille.

Viime päivien tutkimukset ja selvitykset osoittavat, että ihmiset arvostavat yhä enemmän Pohjolaa, Pohjoismaita ja lähiyhteisöä. Olemme toistemme naapureita, toistemme ystäviä, ja me kykenemme yhdessä enempään.

On ollut hieno huomata, miten esimerkiksi täällä puheenjohtajisto yhä enemmän keskustelee aiheista, jotka koskevat ulko- ja turvallisuuspolitiikkaa. Tämä asettaa meille paljon vaatimuksia ja paljon odotuksia.

Ensi vuodelle toivoisinkin, että erityisesti kun ministerit tapaavat ja parlamentaarikot tapaavat, mietimme entistä enemmän uusia tapoja, joilla voimme lisätä yhteistyötä ja jakaa yhteisiä kokemuksiamme maailmalla. 

 

Skandinavisk översättning

 

Herr president, bästa vänner! Mänskliga rättigheter, värderingar och multilateralt samarbete styr oss och vår verksamhet ute i världen. Vi har ädla principer som vi följer. Det är lätt för oss att samarbeta eftersom vi känner att vi gör rätt, oavsett om det gäller kvinnors eller minoriteters rättigheter eller till exempel rättsstatsprincipen. Vi har gemensamma principer som vi delar och som vi inte ger avkall på. Å andra sidan är det också lätt för oss att samarbeta i praktiken, vilket till exempel evakueringsoperationen från Afghanistan eller fredsmedlingsverksamheten visar.

Liksom minister Haavisto tidigare konstaterade är de nordiska länderna föremål för ett stort intresse. Men vi måste komma ihåg att intresset inte bara kommer från länder utanför Norden.

Allt fler nordbor önskar ett ökat samarbete i synnerhet i klimat- och säkerhetsfrågor. Vi får alltså inte göra medborgarna i våra länder besvikna.

Färska undersökningar och utredningar visar att människor uppskattar Norden, de nordiska länderna och lokalsamhället i allt högre grad. Vi är grannar och vänner till varandra och tillsammans är vi starkare.

Det har varit fint att se till exempel hur presidiet i allt större utsträckning diskuterar utrikes- och säkerhetspolitiska frågor. Detta ställer många krav och förväntningar på oss.

Jag hoppas därför att vi nästa år, särskilt då ministrar och parlamentariker träffas, i allt högre grad ska söka nya sätt att stärka samarbetet och dela med oss av våra gemensamma erfarenheter ute i världen.