18. Hans Wallmark (Main speech)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
18
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Herr president! Vi ungdomar måste hålla ihop. Därför tar jag vid där Rasmus slutade.

Kina är utmanaren på den internationella arenan. Precis som Rasmus påpekade handlar det om Hongkong, om uigurerna i Xinijang,och om stridsplanen runt Taiwan. Kina är utmanaren på den internationella agendan. Den europeiska säkerhetsordningen utmanas av Ryssland. Det här är de två krafter som vi som nordiska länder har att förhålla oss till. Därför måste vi när vi pratar om de mjuka hoten, hybridhoten och propagandan också kombinera detta med de hårda försvaren. Därför är det en stor förnöjelse att också Natos generalsekreterare ska tala under Nordiska rådets session. Nato är en viktig säkerhetsfaktor och är ett av de verktyg som vi i Norden har att hantera Ryssland och Kina. Somliga av er är ju med i Nato, medan somliga av oss dessvärre inte är det än. Jag är ordförande för den partigrupp som nog är mest enig i Natofrågan, för samtliga parlamentariker, oavsett vilka länder vi kommer från, är för Nato. Därför är det också glädjande att vi i Sverige, via Sveriges riksdag, har uttalat en önskan om en Nato-option, precis som man har i Finland. Vi säger att det är en möjlighet, ett verktyg, som ligger i våra händer, även om den svenska regeringen hitintills inte har valt att gå på riksdagsmajoritetens linje.

Herr president! Belarus utmanar i vårt närområde. Därför är det ett viktigt budskap från Nordiska rådets session till våra vänner från Baltic Assembly att vi ser den hybridkrigföring som Belarus nu bedriver vid gränserna mot Polen, Litaulen och Lettland.