190. Jorodd Asphjell (Reply)

Information

Speech type
Reply
Speech number
190
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Date

Tusen takk for at generalsekretæren tar seg tid til å komme hit og møte oss nordister. Jeg kan betrygge Stoltenberg med at framdriften av sakene er likedan i dag, men heldigvis er det nye saker, det er ikke de samme som da du var her.

Det nordiske samarbeidet er jo veldig trygt og godt, regner jeg med, når generalsekretæren kommer hit, men så tenker jeg på at når det sikkerhetspolitiske landskapet rundt oss endrer seg ganske kraftig både i land, mellom land og ikke minst mellom kontinenter, trenger en at NATO-alliansen står enda sterkere framover. I vårt formannskapsprogram her er det nordiske forsvarssamarbeidet et veldig viktig punkt. Så mitt spørsmål til Stoltenberg er da: Hvordan ser NATO på Norden,  hvordan vi kan forsterke og fordype det nordiske sikkerhets- og forsvarspolitiske samarbeidet som et tillegg til NATO-alliansen?