196. Hans Wallmark (Reply)

Information

Speech type
Reply
Speech number
196
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Herr president! Som företrädare för Konservativa gruppen är jag väldigt glad över att representera den enda partigrupp i Nordiska rådet där alla ledamöter är för ett Natomedlemskap, oavsett från vilken av de fem staterna vi kommer.

Efter Utøya sa Sverige att socialdemokraten Jens Stoltenberg var hela Nordens statsminister. I dag efter hans anförande kan jag som svensk säga att Jens Stoltenberg är hela Natos – alla våra länders – generalsekreterare.

Stoltenberg var tillsammans med Nordatlantiska rådet, NAC, på besök i Finland och Sverige för en vecka sedan. Det var mycket välkommet. Då fick man se hur klimatförändringar och säkerhetspolitik är en viktig del av vår politiska agenda och hur vi på olika sätt försöker förstärka vårt eget försvar.

Stoltenberg påpekade att 90 procent av alla inom EU bor i ett Natoland. Till detta kan man addera att 80 procent av Natos hela kapacitet kommer utanför ett EU-land. Därför finns det skäl att fundera på dessa relationer.

Precis som har sagts kan man bara vara innanför eller utanför Nato. Därför vill jag ställa en fråga kring att det i Sverige finns en riksdagsmajoritet för en Nato-option. Är det inte bra att länder som Sverige förbereder sig för en ansökan men att beslutet alltid är det egna landets?