206. Erkki Tuomioja (Reply)

Information

Speech type
Reply
Speech number
206
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Date

Tack! Vi i Finland är nöjda med vårt partnerskap med Nato, tack för det. Men det betyder inte att vi har på planer att ansluta oss till organisationen. Nato betonar sin roll som försvarare av demokratin, mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen, och de är principer vi delar i EU. För att kunna främja dessa behövs inte vapen, utan för att vara effektiv och trovärdig behövs det att vi också har vårt eget hus i ordning. Därför har vi i EU varit tvungna att ta itu med vissa medlemsländer som klart bryter mot dessa principer. Det finns också, utöver dessa två länder, medlemsländer i Nato med vilka vi har samma problem, och därför vill jag gärna fråga: Hur kan både EU och Nato ta itu med dessa fenomen i vår egen hemvist för att vara en effektiv försvarare av demokratin? Tack.