212. Ville Kaunisto (Reply)

Information

Speech type
Reply
Speech number
212
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Arvoisa presidentti, arvoisa pääsihteeri! 90 prosenttia alustatalouden merkittävistä yrityksistä tulee Yhdysvalloista ja Kiinasta. Eurooppa ja Afrikka ovat lähestulkoon samalla viivalla hyvin pienissä luvuissa. Data on valtaa, ja me pohjoismaalaiset voimmekin kysyä, lisääkö ulos vuotava yksityisyytemme turvallisuuttamme.

Seuraava maailmaa ja puolustuspolitiikkaa merkittävästi ja historiallisesti muuttava voima on tekoäly. Yhdysvalloista on jo tullut viestiä, että tämä taistelu on Kiinalle hävitty, ja Eurooppaa ei näissä keskusteluissa edes mainita. Euroopan unioni on laatimassa omaa strategiaansa tekoälyn suhteen, ja valitettavasti siinä on vaara, että niin sen kunnianhimo kuin sen byrokraattisuuskaan eivät tue teknologisesti kehittyneitä Pohjoismaita, ja tämä haittaa ehdottomasti meidän asemaamme Euroopan unionissa.

Arvoisa pääsihteeri, näettekö, että juuri tässä tulevaisuuden taistelussa, johon tekoäly vahvasti sitoutuu mukaan, voimakkaampi yhteistyö kaikkien Pohjoismaiden ja Naton välillä loisi lisäarvoa koko maailmalle?

 

Skandinavisk översättning

 

Ärade president, ärade generalsekreterare! 90 procent av de viktiga företagen inom plattformsekonomin kommer från Förenta staterna och Kina. Europa och Afrika är nästan jämnstarka men deras andel är mycket liten. Data är makt, och vi nordbor kan fråga oss om läckorna i vår digitala integritet stärker vår säkerhet.

Följande historiska omvälvning som förändrar världen och försvarspolitiken är den artificiella intelligensen. Det kommer redan signaler från USA om att denna kapplöpning mot Kina är förlorad, och Europa nämns inte ens i dessa diskussioner. Europeiska unionen håller på att utarbeta en egen strategi för artificiell intelligens, och tyvärr finns det en risk för att varken dess ambitionsnivå eller dess byråkrati kommer att stödja de tekniskt avancerade nordiska länderna, och detta kommer definitivt att skada vår ställning i Europeiska unionen.

Herr generalsekreterare, anser ni att ett ökat samarbete mellan alla nordiska länder och Nato skulle skapa ett mervärde för hela världen i denna framtida kapplöpning där den artificiella intelligensen spelar en viktig roll?