214. Emilia Töyrä (Reply)

Information

Speech type
Reply
Speech number
214
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Date

Herr president och herr generalsekreterare! Det största hotet mot världen i dag är klimathotet. I norra Norden, i Arktis, sker just nu väldigt stora industrietableringar som kommer att bära på en del av lösningen för att råda bot på det här. Men precis som du själv sa, och som Jonas Gahr Støre citerades, krävs fred för utveckling. Då är min fråga: Vilka hot och vilka trösklar ser du som störst mot ett fredligt Arktis?