218. (Reply)

Information

Speech type
Reply
Speech number
218
External speaker
May Britt Lagesen
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Date

Jens, hyggelig at du er her. Jeg er også en ihuga EU-tilhenger, men noen av oss er vel litt yngre, så jeg har bare stemt én gang. Takk for en veldig god tale.

Som kjent har vi i Norge nettopp hatt valg, og vi har fått så inderlig og endelig vår første statsminister fra Arbeiderpartiet siden NATOs generalsekretær ga fra seg statsministerstolen i 2013. Den nye norske regjeringen har i sin politiske plattform sagt at den vil at Norge deltar som observatør på statspartsmøtene til Traktaten om forbud mot kjernevåpen. Vi i Arbeiderpartiet gikk til valg på å jobbe aktivt for målet om en verden fri for atomvåpen. Allikevel mener jeg at dette ikke er mulig å få til, heller ikke gjennom traktaten, hvis ikke de landene som har atomvåpen, som utvikler atomvåpen, også forplikter seg til nedrusting.

Norge har altså som første NATO-land bestemt seg for å bli observatør til forbudstraktaten mot atomvåpen. Er jeg ferdig allerede? Da beklager jeg det. Spørsmålet er: Hvilke betraktninger har generalsekretæren rundt hvordan de nordiske landene kan arbeide for å få en atomvåpenfri verden? Tusen takk.