222. Annette Lind (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
222
Person
Date

Det næste punkt på dagsordenen er punkt 13, topmøde med statsministrene, og vi skal drøfte, hvad vi i Norden kan lære af coronakrisen, og hvordan vi styrker samarbejdet fremadrettet. Jeg henviser til debatoplægget, som er tilgængeligt i dokument 2421. 

Indledningsvis vil jeg gerne give ordet til Nordisk Råds præsident, hr. Bertel Haarder, for at præsentere debatoplægget med anbefalinger, som rådet har forberedt før topmødet. Værsgo, hr. præsident.