24. Jouni Ovaska (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
24
Person
Speaker role
Midtergruppen
Date

President! I slutet av 2020 deltog Nordiska rådet i Europeiska unionens öppna hörande inför uppdatering av EU:s arktiska strategi. Den 13 oktober i år presenterade EU:s utrikestjänst en reviderad arktisk politik. EU:s politik innehåller många synpunkter som fördes fram av Nordiska rådet. Bra. Frågan är nu hur vi ännu bättre ska kunna koordinera våra nordiska synpunkter just kring Arktis, som är ett så centralt område för oss alla. Det finns många politiska organisationer på detta område och de brukar jobba parallellt var för sig utan större samordning eller koordination. De nordiska länderna deltar i alla dessa organisationer.

Mittengruppen har gjort detta förslag för att understryka vikten av ett koordinerat nordiskt agerande gentemot EU. Det här är vår konsekventa linje, och inte bara i förhållande till Arktis, utan också i andra ärenden som är viktiga för alla nordiska länder. Frågan är vem eller vilken organisation som har ansvar för att samla ihop de nordiska synpunkterna inför EU. Det mest logiska är enligt vår uppfattning att det är just Nordiska rådet och ministerrådet.