252. Anna Hallberg (Response to reply)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
252
Person
Date

Det är helt riktigt att hela Norden, också Sverige, satsade enorma summor för att rädda jobben och företagen under krisen med det som vi i Sverige kallar för korttidspermitteringar, vilket var mycket lyckosamt. Det räddade både företag och arbetstagare. Men det grundläggande i den nordiska kontexten och i det nordiska näringslivet är också vår arbetsrätt. Den står den svenska regeringen och säkert de nordiska regeringarna helt bakom. Sedan handlar det om enskilda företags agerande. I det avseendet vill jag och den svenska regeringen inte här i dag gå in och kommentera enskilda företag. Men det grundläggande är självklart att vi måste stå upp för och stå bakom den svenska arbetsrätten.