254. Anna Hallberg (Response to reply)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
254
Person
Date

Tack för frågan! Någonting som verkligen är väldigt centralt i vad vi lärt oss av den här krisen är att informationsgivningen och terminologin från våra myndigheter har sett olika ut i Norden. Det har varit extra förvirrande för dem som lever och verkar vid våra gränser. Vi har också i Ministerrådet diskuterat hur vi kan tydliggöra informationen och ha en mer samordnad kommunikation i kriser. Varje land fattar sina beslut, som kan vara regionala eller nationella. Men just informationen och vad det är som gäller har varit otydligt för våra medborgare. Det är exakt en sådan lärdom som vi tar med oss och som vi nu behöver åtgärda efter krisen.