268. Wille Rydman (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
268
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Värderade president! Coronakrisen har inneburit svåra tider för oss alla. Den har också varit en stor utmaning för det nordiska samarbetet. Här i Nordiska rådet har vi varit tvungna att hålla alla våra möten digitalt, vilket tyvärr också skadat mötenas kvalitet. Jag ser nu att ministern verkar vara på väg att gå härifrån. Jag kommer att ställa en fråga till er, så om ni bara kvar står här i salen så skulle jag uppskatta det mycket! 

Låt mig fortsätta. Det är därför mycket glädjande att vara här och träffa våra nordiska kollegor i person samt ministrar.

De nordiska länderna valde ganska avvikande strategier för att hantera spridandet av coronaviruset. Det fanns säkert goda motiveringar för detta, men oenigheten i sig var onekligenett misslyckande för det nordiska samarbetet.

Särskilt avvikande har Sveriges coronastrategi varit. I Sverige har det bekräftats nästan dubbelt så många coronafall som i de övriga nordiska länderna tillsammans. Det har varit mer än tre gånger fler döda på grund av coronaviruset i Sverige än i övriga Norden tillsammans -- mer än tre gånger. Därför vill jag ställa er, ersättare för Sveriges statsminister, en fråga: Hur lyckad anser ni att den här svenska socialdemokratiska coronastrategin har varit?