27. Kalistat Lund (Main speech)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
27
Person
Date

Tak. Kære ministre og medlemmer af Nordisk Råd. Det er en stor glæde at kunne præsentere Ministerrådets forslag om det arktiske samarbejdsprogram for 2022-2024. Jeg vil også benytte lejligheden til at sige, at den grønlandske inuit er en del af inuitterne i det arktiske land i Canada, USA, Rusland og Grønland. Vi samarbejder med vores frænder om arktiske spørgsmål, ikke mindst klimaforandringerne. Temperaturstigningerne i Arktis sker tre gange så hurtigt som i den øvrige verden, og vi kan virkelig mærke og se forandringerne.

Grønland har i mange år fremhævet vigtigheden af og forsøgt at få opmærksomhed på arktiske spørgsmål i det nordiske samarbejde. Det første resultat kom i 1995, hvor samarbejdsministrene besluttede at etablere et arktisk samarbejdsprogram. Grønland finder, at det arktiske samarbejdsprogram er et godt program, som er særlig vigtigt i denne tid med store forandringer i Arktis, særlig da det sætter et særskilt fokus på Nordens indsats i Arktis.

I dag fungerer Nordregio i Sverige som et eksternt forvaltningsorgan for den åbne ansøgningspulje under det arktiske samarbejdsprogram. I forbindelse med samarbejdsministermøderne i det forløbne år har der været enighed om at undersøge mulighederne for, at en institution i Grønland kunne påtage sig rollen som forvaltningsorgan for den åbne ansøgningspulje under det arktiske samarbejdsprogram. Det er glædeligt, at et nyt Nordisk Ministerråds arktiske samarbejdsprogram for 2022-2024 nu er lagt frem, og der er blevet enighed om, at Grønland påtager sig rollen som forvaltningsorgan for arktisk samarbejdsprograms åbne pulje fra 2022. Nordens Institut i Grønland, NAPA  og Ilisimatusarfik, Grønlands Universitet, vil i næste programperiode samarbejde som forvaltningsorgan for det arktiske samarbejdsprogram. Dette styrker samarbejdsprogrammets arktiske profil og vil bygge på kundskab og kompetence i Grønland.

I 2019 blev der lagt op til en ny version i 2030 for Nordisk Ministerråd om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region. Den nye version er også en del af programmet og sætter fokus på et grønt, konkurrencedygtigt og socialt bæredygtigt Norden. Dermed viser visionen vejen også inden for Nordisk Ministerråds arktiske arbejde.

Qujanaq. Vi ser frem til fortsat gode relationer og videreudvikling af det frugtbare samarbejde om vores fælles interesser og udvikling af den arktiske dimension i det nordiske samarbejde.