270. Aron Emilsson (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
270
Person
Speaker role
Nordisk Frihed
Date

Fru president! Nordens sak är vår gemensamma. Vi utgör både en familjär och en geografisk samhörighet. Likväl satt vi när coronapandemin slog till på varsin kammare och snickrade på olika verktyg för att hantera krisen. I stressen upprättade vi något som kan liknas vid Berlinmurar i ett område som har haft passunion sedan efterkrigstiden.

Försiktighet och nationell suveränitet är av godo. Bristen på kommunikation är det inte. Ingen kan förutse en pandemi, men genom nya verktyg och mekanismer kan vi tillse nordisk samsyn och myndighetskoordinering från dag ett. I dag har vi antagit enhälliga rekommendationer här i plenum för att så ska kunna ske. Vi ser fram emot svar på dem. Min fråga i det här skedet till statsministerkollegiet är dock också i vilken grad man avser att lyssna på Enestamrapporten och rådets rekommendationer avseende både reseintyg och direkt samordning i händelse av kris. Från Nordisk frihets sida tror vi att det är otroligt viktigt att vi ger nordismen och det nordiska samarbetet ny energi och en rejäl vitamininjektion i samband med sessionen och att vi i ett handslag både med Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet gör vad vi kan för att tillsammans återupprätta den gemenskap och den sammanhållning som har byggt Norden starkt.