274. (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
274
External speaker
May Britt Lagesen
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Date

Det meste er sagt nå, og det meste er svart ut. Jeg har likevel behov for å påminne oss om Ministerrådets egen Visjon 2030, som ble vedtatt i august 2019. Det er en visjon som omhandler det nordiske samarbeidet, med ambisjoner om en mer inkluderende, integrert, likestilt og sammenhengende region.

Min opplevelse er at vi står lenger fra hverandre nå enn vi gjorde i august 2019. Så hvordan kan vi sikre denne ambisjonen også i krisetider – for kriser kommer og går? Hvordan kan vi sikre at ambisjonene faktisk omgjøres til reell handling? Hvordan kan vi sikre gode samhandlingsstrukturer for dialog og samarbeid? Og er det mulig å sikre at grensene ikke blir stengt, at familier ikke blir splittet, og at arbeidsfolk kommer seg på jobb?

Det er ingen som virkelig mener at den enkelte nasjons suverenitet skal legges til side av den grunn. Likevel må vi tørre å spørre oss selv om regler og tiltak hadde samsvart bedre om man hadde lagt en bedre dialog til grunn – politisk og faglig – helt i tråd med ambisjonene vedtatt av Ministerrådet i august 2019.