278. Jonas Gahr Støre (Reply)

Information

Speech type
Reply
Speech number
278
Date

Det har ikke vært konsultert mellom statsministrene, så nå tar jeg det på min intuisjon. Det er følgende: Norden har en stolt historie hvor grenser ikke betyr noe for menneskers bevegelse. Det vi hører i denne sal er frustrasjon når de grensene stenges. Vi har hørt den frustrasjonen. Det er forståelse for at det berører menneskers liv, at det noen ganger gjør livet utrygt og vanskelig.

Jeg tror budskapet er, og jeg synes representanten Tenfjord Toftby satte godt ord på det, at vi der det er mulig må søke konsultasjon, dialog og kunnskap om hva som skjer. Arbeidstakeres rettigheter, som er godt forankret i våre land – også i nordiske konvensjoner – blir utsatt når pandemi rammer. Jeg holder fast ved, tror jeg statsministrene vil si, at det er en regjerings viktigste oppdrag i en slik krise å beskytte innbyggere, men erfaringen vi har fra tiden med pandemien, må vi ta med oss videre. Og i den nordiske tradisjonen er konsultasjoner, dialog og det å lære av hva vi har bak oss, en viktig del av demokratiet – og det tar vi med oss.