280. Erkki Tuomioja (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
280
Speaker role
Præsidiet
Date

Tack ärade president! Jag vill å Nordiska rådets vägnar lyckönska Norge och den norska statsministern Jonas Gahr Støre för ett bra ordförandeskapsprogram 2022, och jag passar också på att gratulera min före detta utrikesministerkollega för statsministerskapet. De teman som Norge sätter fokus på är aktuella och relevanta ämnen i det nordiska samarbetet, och vidare för arbetet med de tidigare årens program i ministerrådet. Det är särskilt glädjande att se att fler ämnen är teman som Finland, som har presidentskapet i Nordiska rådet nästa år, också sätter fokus på i Nordiska rådets nästa år. Här kan till exempel nämnas den nordiska välfärdsmodellen och dess utmaningar, de unga och arbetslöshet, utanförskap, klimat, beredskap, cybersäkerhet. Detta ger återigen goda möjligheter för att fortsätta och vid behov också återbygga det goda samarbetet mellan ministerrådet och rådet så att det nordiska samarbetet står på två starka ben. Och president, å nordiska rådets vägnar och på Finlands vägnar vill jag säga att vi ser fram emot ett bra samarbete 2022. Tack.