282. Jonas Gahr Støre (Response to reply)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
282
Date

Den regjeringen jeg leder, har som ambisjon å kutte norske utslipp med 55 pst. innen 2030. Vi skal bruke all vår industrielle kompetanse og kraft til å utvikle nye, grønne, fornybare næringer som kan erstatte det fossile slik at bruken av fossile brensler fra olje og gass går ned når de andre kommer opp. På veien dit må vi bruke den kompetansen vi har i den industrien, til å levere havvind, til å kunne fange og lagre CO2, og til å kunne utnytte hydrogen.

Verden er ikke der i dag at man kan kutte ut olje og gass og så står det et komplett, troverdig, fornybart alternativ til stede, og Europa bør tenke på diversifisering av sine tilganger på gass mens de gjør sitt skifte. De har en annen stor leverandør, fra øst, og de har noen leverandører fra syd. De har en troverdig leverandør fra nord. Den leverandøren, Norge, skal bidra i dette arbeidet som nå pågår i Glasgow, gjennom innsatsen vi gjør for å berge skog, for å berge hav og for å sikre finansiering for utviklingsland som skal gjennom det skiftet. Og vi skal være med på skiftet, slik at de nye, fornybare næringene kommer opp og de fossile går ned. Det er vår kortsiktige og langsiktige strategi, og det er det vi også tar med oss inn når vi skal lede samarbeidet med de andre nordiske landene.