29. Magnus Ek (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
29
Person
Speaker role
UHN
Date

Fru ordförande! Jag betonade redan under det förra betänkandet den vikt som utskottet för ett hållbart Norden vill se att det har att vi har ett utvecklat arktiskt arbete och ett arktiskt samarbete. Utskottet välkomnar därför det nya samarbetsprogrammet. Vi har dock valt att framhäva en del saker som vi tycker kan förstärkas eller som saknas. Det rör i stort två delar.

Den första delen rör involveringen av unga i genomförandet av programmet. Där var utskottets mening när vi behandlade frågan att den är något lågt och något för lite betonad här. Det är någonting som vi ser fram emot att ministrarna och ministerrådet också tar med sig under genomförandet av programmet: vikten av att involvera unga, vikten av att involvera ungdomsorganisationer och vikten av att vi sprider det här arbetet i hela civilsamhället, så även det unga civilsamhället. Till det tycker vi att det är problematiskt att undomsinitiativ i begränsad omfattning har mottagit stöd från ministerrådet och önskar att det sker i en högre grad i framtiden.

Den andra del som utskottet för ett hållbart Norden har framfört när vi har behandlat det arktiska samarbetsprogrammet handlar om att vi tycker att man förutom att betona biodiversiteten också behöver betona ekosystemen och hela ekosystemens roll samt vikten av att vi när vi förvaltar ekosystemen och naturresurser har en helhetssyn i detta förvaltande. Det behöver också vara en del av den planering vi har och de politiska processer vi har för att vi inte ska riskera att urholka utan snarare stärka den biologiska mångfalden men också bevara dessa resurser för framtiden.