3. Pekka Haavisto (Main speech)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
3
Date

Bästa president, parlamentariker, kollegor och bästa åhörare! Som ordförande för det nordiska N5-samarbetet är jag glad över att få inleda vår diskussion om det nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska arbetet i Nordiska rådet.

Jag vill börja med att ge ett konkret exempel på vårt nära nordiska samarbete, nämligen evakueringen från Afghanistan. Vi jobbade nära tillsammans på flygfältet i Kabul och mellan våra huvudstäder. Vi hade ett gemensamt mål: att hjälpa våra medborgare och samarbetspartner. Jag var glad över att kunna se ett starkt nordiskt samarbete under en av de värsta stunderna, då ett land håller på att kollapsa. Ett annat exempel är covidpandemin. Vårt samarbete i början av krisen med repatrieringsflygen var utmärkt. Vi har också lärt oss att utnyttja virtuella möten mer. Vi N5-utrikesministrar möts nu oftare än tidigare, även om det inte har varit möjligt att ha fysiska möten. Det är viktigt att vi lär oss av de kriser vi går igenom, så att vi tillsammans bättre kan möta de utmaningar som ligger framför oss i framtiden. Och vi vet förstås alla att COP26-mötet i Glasgow är på gång.

Vi samarbetar också nära i klimatfrågor. Vi inledde det finländska ordförandeskapet med ett seminarium på ministernivå med klimat som huvudämne. Ministrarna diskuterade klimat i utrikespolitiken och hur de nordiska länderna kan vara föregångare i klimatpolitiken internationellt. Klimat var också ett ämne som togs upp på vårt möte med Storbritannien i mars och på vårt möte i NB8, Nordic Baltic Eight, i Vanajanlinna i Tavastehus i september. Hit var även Visegrad 4-länderna inbjudna. Finland är i år också ordförande för NB8-samarbetet.

Ett annat viktigt ämne som vi nordiska länder har gemensamt är den vikt vi lägger vid mänskliga rättigheter och rättsstatsprincipen. Vårt samarbete i internationella organisationer som FN, Osse, Europarådet och andra forum är mycket gott. Stöd till demokratiutveckling är ett ämne som ligger oss nära hjärtat.

Jag vill tacka alla nordiska länder för stödet för vår kandidatur till FN:s råd för mänskliga rättigheter. Detta är ett utmärkt exempel på våra gemensamma kandidaturer och koordineringen av dem i FN. Finland kommer att fortsätta den nordiska traditionen av aktivt arbete i FN:s människorättsorgan. I Osse har det nordiska samarbetet varit speciellt viktigt i år under det svenska ordförandeskapet. Vi tackar Sverige för dess outtröttliga arbete för att upprätthålla våra gemensamma värden. Det har varit lätt för oss att stödja Sveriges prioriteringar och kamp för demokratiska principer och jämställdhet.

N5-samarbetet rör ofta de frågor som är högst upp på den internationella agendan, som Afrika, västra Balkan och Afghanistan, likaväl som säkerheten i närområdena. De nordiska länderna kan erbjuda konstruktiva synpunkter i många frågor, som fredsmedling. De nordiska länderna är uppskattade internationellt. Vi bör sträva efter att verka tillsammans och ta ansvar för att upprätthålla stabiliteten och det regelbaserade internationella samfundet.

Klimat, multilateralt samarbete samt hybridhot och cybersäkerhet är också ämnen som Bjarnason lyfter fram i sin rapport om fördjupning av de nordiska utrikes- och säkerhetspolitiska samarbetet. Implementeringen av rapporten har förts vidare under vårt ordförandeskap, och Finland har beslutat att ta ledningen för hybridrekommendationen. Låt mig få avsluta med att säga att det finns ett behov av och ett stort intresse för det nordiska. Vi är starkare tillsammans än ensamma, må det vara i FN, Osse eller EU.