31. Linda Modig (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
31
Person
Speaker role
Midtergruppen
Date

Vice president, kära nordiska vänner! Vi Arktisbor kommer på rad här som ett pärlband. Det är härligt! Arktis är vår hembygd.

De nordiska länderna behöver vara en stark röst i arktiska frågor. För Mittengruppen handlar det i grunden om tryggheten och hållbarheten i vårt närområde. Nordiska ministerrådets prioriteringar av planet och miljö, befolkning, tillväxt och välstånd, samarbete och partnerskap är relevanta. Det är bra utgångspunkter. Den arktiska regionen är på sina håll ett av världens få kvarvarande orörda områden.

Men klimatförändringens effekter syns snabbare i Arktis än på många andra håll. Det snabbt minskande istäcket under sommarhalvåret är bara ett av många tecken på hur klimatutsläppen förändrar livsmiljön i Arktis. Förändringarna är ett hot mot den artrikedom och de många känsliga ekosystem som står att finna i området. Arktis och dess orörda, sårbara områden behöver därför värnas.

Samtidigt som vi skyddar naturen i Arktis behöver också de verksamheter som bedrivs i regionen bedrivas på ett så hållbar sätt som möjligt. Det är av stor vikt att framtida exploatering och utveckling tar mycket stor hänsyn till konsekvenserna för miljön och till oss människor som lever och verkar i Arktis, inte minst regionens ursprungsbefolkning, samerna. Dock är det viktigt att göra skillnad på olika typer av exploatering och att ta hänsyn till att varje enskilt land har sina förutsättningar att göra det på ett hållbart och miljösäkert sätt.

Arktis är inte enbart Nordens angelägenhet. Givet klimatfrågornas globala natur är framtiden i Arktis på så många sätt en viktig fråga också för människor och nationer över hela världen. Det fokus som i samarbetsprogrammet också läggs på samarbete över gränserna är därför viktigt. Det är i samarbete med andra länder som våra nordiska länder kan nå framgång. Men återigen: Det krävs att vår röst är stark och att vårt engagemang för Arktis är grundmurat.