328. Johan Andersson (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
328
Speaker role
UVU
Date

Fru president! I dessa tider med pandemi och nationella restriktioner, där länder har stängt gränser och den gemensamma nordiska arbetsmarknaden verkligen har blivit hårt ansatt, är det naturligtvis väldigt viktigt att vi tar avstamp i ett samarbetsprogram för sektorn för 2022-2024.

Vi hörde arbetsmarknadsministern på Åland här berätta om Ministerrådets resonemang kopplat till den här delen, och vi vill från utskottets sida tillstyrka det framtagna förslaget. Det tar upp ett antal punkter: ett grönt Norden, ett konkurrenskraftigt Norden och ett socialt hållbart Norden. Det är värdeord som jag tror att alla i den här salen kan och bör ställa sig bakom. Det handlar väldigt mycket om matchning och kompetensförsörjning. Vi ser det i mitt hemland Sverige, där vi nu har ganska stora bekymmer när vi går ur pandemin med att matcha rätt kompetens. Där har vi ett gediget arbete att hantera.

Det handlar också väldigt mycket om att öka arbetsdeltagandet bland utsatta grupper och att stabilisera arbetsmarknaderna. Det är vissa branscher som fortfarande har det bekymmersamt och som haft det väldigt tufft under den kris som har varit. Samarbetsprogrammet kommer att handla om det tvärsektoriella samarbetet, som ger möjligheter för gemensamma intresseområden. Det skapar möjligheter till erfarenhetsutbyte och ger inspiration till nationell politikutveckling och möjlighet att utveckla nordiska lösningar inom arbetsmarknadsområdet. Samarbetsprogrammet kommer att vara en väldigt viktig del i återstarten efter den pandemi som vi har upplevt under ett och ett halvt år.

Utskottet för tillväxt och utveckling vill därmed anbefalla att Nordiska rådet godkänner samarbetsprogrammet för arbetsliv. Men vi vill också skicka med en hälsning till Ministerrådet om att verkligen säkra de ekonomiska förutsättningarna för implementering av programmet, vilket kommer att vara nog så viktigt.

Med dessa ord vill jag yrka bifall till förslaget, fru president.