33. Aron Emilsson (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
33
Person
Speaker role
Nordisk Frihed
Date

Fru president, ärade ledamöter! Områdena i Arktis skiljer sig från de områden där USA och Ryssland dominerar genom att det är områden som tillhör just småstater. Därför är den nordiska samverkan så väsentlig just här. Utan en gemensam röst riskerar de nordiska staterna att bli dominerade av just stormakter. Ryssland satsar massivt på militär uppbyggnad i regionen. Det är en uppbyggnad som tyvärr uppmärksammas mycket lite medialt, då fokus ofta är på andra områden. Den ryska satsningen är dock målmedveten, expansionistisk och militaristisk. Den utgör redan i fredstid betydande risker för området.

Samtidigt ser vi hur Kina flyttar fram sina positioner i Arktis och har skaffat sig isbrytarkapacitet för området. Det är inte osannolikt att landet kommer att bli alltmer aktivt även framgent. Mot dessa intressen balanserar ett USA som i princip saknar isbrytarresurser för de arktiska områdena och är ett land som fram till nyligen har varit betydligt mer fokuserat på andra konflikter i världen. Häri ligger en tydlig risk för konflikt i Arktis som kräver att Norden håller ihop trots de olika säkerhetspolitiska vägval vi kan ha gjort som syskon i den nordiska familjen.

Samtidigt utgör de arktiska områdena stora möjligheter för utveckling. Transportvägarna kan med nuvarande utveckling bli isfria i ökad utsträckning, vilket innebär stora möjligheter för handeln mellan Europa och Asien. Samtidigt innebär kontrollerna av dessa länder och isbrytarkapaciteten ett inflytande över den ekonomiska utvecklingen i området. Det är därför viktigt att vi inte hamnar på efterkälken här utan nyttjar de resurser som finns på ett optimalt sätt. Investeringar i de här resurserna har inte varit tillräckliga på senare år.

Fru president! Resurser kan vara många. Arktis känsliga miljöer kräver ett klokt förvaltarskap och samordnade förberedelser mot exempelvis oljeutsläpp samt kulturlämningar och en hållbar turism. Från Nordisk frihets sida sluter vi upp bakom huvuddelarna i strategin, men vi vill också understryka att detta dokument inte får bli en hyllvärmare utan de facto får utgöra kompassen för konkreta åtgärder i vår tids geopolitiska spänningsfält.