332. Johan Andersson (Response to reply)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
332
Speaker role
UVU
Date

Tack för följdfrågan, Daniel Riazat! Att vi har ett arbete att göra för att få med fler arbetstagarorganisationer i Sverige på den här modellen kan jag innerligt hålla med om. Samtidigt förbereder den svenska regeringen en lagstiftning och en departementshantering utifrån ett regeringsperspektiv vad gäller kompetensförsörjning och kompetensutveckling av anställd personal. Vi har inte sett helheten än. Jag avvaktar med att dra slutsatser om hur modellen kommer att utvecklas på den svenska arbetsmarknaden. Jag har stora förhoppningar om att det kommer att vara flera fackliga organisationer och arbetstagarorganisationer som ansluter sig till den här modellen när vi kommer längre fram i processen. Jag kan hålla med om att det i dagsläget är få organisationer som har hakat på, men jag har goda förhoppningar om att det kommer att bli fler.