334. Johan Andersson (Main speech)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
334
Speaker role
UVU
Date

Fru president! Utskottet för tillväxt och utveckling beslutade på sitt aprilmöte att efterlysa en redogörelse av projektet Nordens framtida arbetsmarknad. Vi har fått en redovisning av detta, en väldigt bra sådan, som vi är nöjda med från utskottets sida. Vi har fått en uppföljning av det projekt som har varit i denna del om den framtida nordiska arbetsmarknaden, och vi ser också en förlängning av det utifrån det program som vi nu går vidare med.

Det här kommer också att innebära att vi kan använda det arbete som FAFO, Forskningsstiftelsen, har genomfört mycket vidare i framtiden när det gäller hur den digitala plattformen ska fungera för möjligheten till traditionellt arbete. Det är arbetsplattformar som kommer att vara nog så viktiga i den här delen; vi ser att det är många företag och branscher som börjar införa detta. Det gäller framför allt också hur vi ser på den framtida arbetsmarknaden.

Vi ser med tillförsikt på det förslag som vi har tagit fram när det gäller framtidens arbetsmarknad.