336. Orla Hav (Main speech)

Information

Speech type
Main speech
Speech number
336
Person
Speaker role
UVU
Date

Tak for det, hr. præsident. For at statsministrenes vision om, at Norden skal blive verdens mest integrerede og holdbare region i 2030, og for at ambitionen om at halvere CO2-udslippet før 2030 kan realiseres, kræver det samordning af politikken mellem de nordiske lande, og det vil være helt afgørende. Norden har en geografi, som giver visse udfordringer, når det handler om at anlægge jernbaner og veje og benytte disse, hvilket betyder, at vi er afhængige af indenrigsfly i alle vores lande for at sikre tilgængelighed til alle landsdele.

Gennem en fælles nordisk plan har Norden imidlertid chancen for at tage førertrøjen på og gå foran og skabe et fossilfrit flymarked, som binder vores lande sammen, både når det gælder indenrigsfly og fly mellem de nordiske lande. Oven i dette befinder nordiske virksomheder sig allerede i dag i førerfeltet til at kunne fremstille kraftige batterier samt til at udvikle og producere fly baserede på el.

I den fremlagte betænkning har udvalget slået forslag fra Den Konservative Gruppe og Mittengruppen sammen. Det er to rigtig gode forslag. De er konkrete og ambitiøse i bestræbelserne på at reducere klimapåvirkningen fra fly. Samtlige nordiske lande har hver for sig denne ambition om at reducere flysektorens klimapåvirkning, og at samarbejde for at nå målet om et fælles nordisk flymarked gør det både lettere og billigere. Nordisk Ministerråd har i sit budget for 2022-2024 afsat midler til at realisere denne vision og har ovenikøbet øget bevillingsrammen til infrastruktur og klimaspørgsmål. Udvalget vurderer, at dette forslag ligger i tråd med Nordisk Ministerråds ambitioner. Udvalget for Tilvækst og Udvikling i Norden foreslår videre, at nordisk energiforskningsrapport "Nordic Sustainable Aviation", som er rekvireret af Nordisk Ministerråd i 2020, skal bruges som grundlag for den videre proces. Rapporten indeholder en oversigt over de politiske rekommandationer i bestræbelserne på at fremme anvendelsen af holdbare drivmidler til fly og luftfart. Tak.