338. (Reply)

Information

Speech type
Reply
Speech number
338
External speaker
Annika Hirvonen
Speaker role
Midtergruppen
Date

President! Det är flera chockerande meningar som ledamoten Ranne ger uttryck för här när hon säger att vi kan vänta med att minska vissa utsläpp. Det låter som om ledamoten inte är medveten om det klimatnödläge som världen befinner sig i. Det låter som om hon tror att de åtaganden som har gjorts vore tillräckliga. Så är inte fallet. I detta nu samlas världens länder i Glasgow för att se till att alla länder levererar ökade ambitionshöjningar. Självklart ska Norden vara en del i att steppa upp och ha högre klimatmål, och självklart är det viktigt att vi har mål också för flyget.

Låt oss komma ihåg att den som går först i den här teknikutvecklingen också är den som har chansen att dra nytta och konkurrensfördelar av att vara föregångare!