346. Lulu Ranne (Response to reply)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
346
Person
Speaker role
Nordisk Frihed
Date

Jos ajatellaan niin, että me voimme painostamalla ja velkaantumalla muuttaa tätä maailmaa ja vähentää päästöjä, niin olemme kyllä väärällä tiellä. Ei voi ajatella niin, että me teemme etukäteen ratkaisuja, vaan ne tulee tehdä sopivassa ajassa ja siinä vaiheessa, kun teknologiat ovat kypsiä ja valmiita.

Ihan niin kuin edustaja Tynkkynen täällä aikaisemmin totesi, niin vaikka muualla ajatellaan ja selvitellään näitä asioita, siellä kyllä pidetään huoli myös siitä, että he eivät pistä itsellensä ylitarkkoja, ylitiukkoja tavoitteita ilmaston minkään päästöjen osalta, vaan he keskittyvät kehittämään näitä ratkaisuja sopiviksi ja riittävän tehokkaiksi sekä taloudellisesti ja ympäristön kannalta kestäviksi.

Meidän ei kannata tehdä niitä mokia, jotka muut tulevat tekemään. Katsotaan sitten ja kehitetään toki koko ajan omaa toimintaamme.

 

Skandinavisk översättning

Om vi tror att vi kan förändra världen och minska utsläppen genom att utöva påtryckning och skuldsätta oss så är vi på fel spår. Vi kan inte resonera så att vi bör fatta beslut i förväg, utan vi ska fatta dem vid en lämplig tidpunkt och då tekniken är mogen och färdig.

Jag konstaterar liksom ledamot Tynkkynen tidigare, att även om andra länder dryftar och utreder dessa frågor så ser de också till att inte sätta upp överdrivet exakta eller stränga mål för några som helst slag av klimatutsläpp, utan koncentrerar sig på att utveckla lämpliga och tillräckligt effektiva samt ekonomiskt och miljömässigt hållbara lösningar.

Vi ska inte göra samma misstag som andra kommer att göra. Vi ska följa läget och naturligtvis hela tiden utveckla vår egen verksamhet.