348. Lulu Ranne (Response to reply)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
348
Person
Speaker role
Nordisk Frihed
Date

Tilannehan on se, että me olemme sellaisia maita, joissa ei voi lopettaa lentoliikennettä. Meillä ei ole mahdollista investoida nopealla aikataululla esimerkiksi raideliikenteeseen niin, että se korvaisi meidän lentoliikenteemme.

Se, että ratkaisujen pitää olla vaikuttavia ja oikea-aikaisia, tarkoittaa sitä, että muut maat – ne, joilla on suurimmat päästöt verrattuna meidän erittäin pieniin ratkaisuihin – sitoutuvat ja tekevät niitä toimenpiteitä.

Meidän täytyy koko ajan tehdä siinä tahdissa, mikä on meille mahdollista, myös taloudellisesti mahdollista. Meillä on jo tällä hetkellä kaikissa Pohjoismaissa paljon parempi tilanne niin ympäristölainsäädännössä, laitosten valvonnassa kuin monessa muussakin asiassa.

Edetään hyvää ja sopivaa vauhtia sillä tavalla, että se on taloudellisestikin kestävää.

 

Skandinavisk översättning

Situationen är ju den att våra länder inte kan upphöra med flygtrafiken. Vi kan inte i snabb takt investera i till exempel spårtrafik så att den skulle ersätta vår flygtrafik.

Att lösningarna ska vara effektiva och göras vid rätt tillfälle betyder att andra länder – de som har de största utsläppen jämfört med våra mycket små mängder – ska engagera sig och vidta åtgärder.

Vi ska hela tiden göra saker i en takt som är lämplig för oss själva, också ekonomiskt. Redan nu är läget i alla nordiska länder mycket bättre när det gäller miljölagstiftning, tillsyn över anläggningar och många andra frågor.

Vi ska hålla en bra och lämplig takt som också är ekonomiskt hållbar.