352. Simon Holmström (Reply)

Information

Speech type
Reply
Speech number
352
Speaker role
Midtergruppen
Date

Tack ordförande! Här pratas från ledamot Stockhaus att vi inte ska pyssla med detaljstyrning. Är det så att en marknad inte löser de gemensamma utmaningarna för kommande generationer så måste vi gå åt detaljstyrning. Så har världen gjort när det gäller till exempel utfasningarna av freoner, av kvicksilver, av andra skadliga ämnen för vår miljö. Att sätta ett krav på biobränslen på 5 procent är inget väldigt stort krav, egentligen skulle det behövas mer. Men det här är nu en kompromiss som jag hade hoppats att den konservativa gruppen skulle ställa sig bakom, för med offentlig styrning skapar vi en konkurrenskraftig industri inom biomassa och förädling i Norden. Och att den konservativa gruppen skulle vara emot det har jag väldigt, väldigt svårt att förstå.