353. Maria Stockhaus (Response to reply)

Information

Speech type
Response to reply
Speech number
353
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Herr president! Utvecklingen av biobränslen och inblandning av biobränsle i flygbränsle är någonting vi ser som en del av lösningen, men det vore olyckligt att styra enbart mot det när vi ser att det finns så många andra initiativ när det gäller att skapa fossilfria bränslen för flyget. Den typen av detaljstyrning i det läge vi befinner i oss vore olycklig. Jag räknade ju upp några av de initiativ som finns världen över, och till exempel detta med elflyg startades på grund av Norges beslut att skapa en fossilfri flygmarknad. Det var då man tog initiativet till att börja utveckla elflyg.

Vi har en väldigt tydlig målsättning gällande vad vi vill med flygmarknaden, och biobränsle är en viktig del av detta där vi befinner oss just nu. Men teknikutvecklingen går så oerhört fort, så det kan mycket väl vara så att det finns andra lösningar som kommer att åstadkomma fossilfriheten snabbare.