356. Liv Kari Eskeland (Reply)

Information

Speech type
Reply
Speech number
356
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Me deler nok den same felles målsettinga om ein fossilfri luftfart der framme, det er berre det at me har ein reservasjon mot å peika på teknologiane som skal brukast, sånn som Nordisk Grønt Venstre her peikar på. Me håpar å få forsamlinga med oss på ikkje å peika på teknologiar, men å vera generelle, slik at me sørgjer for at òg andre teknologiar kan vinna fram, og at el, som me i Noreg har satsa på, får like gode vilkår innan forsking og utvikling som det biobrensel får. Takk.