364. Lars Mejern Larsson (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
364
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Date

Herr president! Undervisning på distans med digitala lösningar vid högre studier är ju inget nytt. Det har använts under många år och varit en stor succé på internationellt kända universitet, till exempel Harvard och Oxford. Den här formen av undervisning är inte längre bara ett komplement utan något som de flesta högskolor och universitet också i Norden erbjuder i något slags form i dag. Tänk så fantastiskt att en ekshäring som bor i Karlstad kan studera konsthistoria på ett universitet i Köpenhamn utan att flytta en meter utanför Värmland!

Jag vill vara tydlig med att poängen inte är att fullt ut ersätta vanlig fysisk undervisning, men distansundervisningen ger fler möjligheter och flexibilitet. Inte minst uppmuntrar den till livslångt lärande. När coronapandemin tvingade universitet och högskolor att ställa om till digital undervisning fick de nordiska högskolorna och universiteten stora utmaningar. Något som drabbade främst de unga hårt var den blandade kvaliteten. Det kunde vara dåliga tekniska lösningar, som säkert även har drabbat er, eller oerfarna lärare. Men samtidigt följde med pandemin stora framsteg i digitala lösningar inom utbildning. Därför är det viktigt att lära av dessa erfarenheter och vidareutveckla de digitala lösningarna, inte minst då många upplever att distansarbetet, som man tvingats leva med under pandemin, också bidrog till en bättre balans i livspusslet. Distansundervisning skulle också öka möjligheten att bo och studera på avlägsna platser och på så sätt stärka landsbygden.

Jag tackar UNR som har uppmärksammat oss på det här och ser fram emot resultatet av strategin, som med all säkerhet kommer att hålla de nordiska gränserna öppna.