366. Camilla Gunell (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
366
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Date

Herr president, bästa nordiska vänner! Jag vill också från den socialdemokratiska gruppen rikta ett tack till i Ungdomens Nordiska Råd för ett gott initiativ som vi i utskottet för utbildning och kultur valt att utveckla vidare. För det är ju viktigt att barn och unga växer upp med en mångfald av nordiska språk och lär sig förstå dem. Det är annars så enkelt att växla över till engelska. Och nu finns ett nyvaknat intresse för varandras länder för att kunna resa närmare, och det här nyvaknade, nordiska folkliga intresset är någonting vi borde ta till vara på alla nivåer. För nordisk språkförståelse är förstås en av nycklarna till integration inom Norden.

Man måste dock komma ihåg att om man vill fördjupa och utveckla den här biten i skolan så kanske någonting annat måste stå tillbaka. Det är därför viktigt att de länderna i sina nationella läroplaner betonar vikten av att fördjupa och prioritera kunskap om Norden och dess språk. Och då är det essentiellt att lärare och lärarstuderande får redskapen att lära ut. Vi vet att en personlig positiv upplevelse av Norden och nordiska språk är den allra bästa inspirationen för att lärare ska aktivera sig inom de här frågorna. Det är också viktigt att betänka att modersmålslärare får möjlighet till fortbildning inom det här området, till olika workshops och möjligheter till nya pedagogiska läromedel. Det är inte så att det alltid finns plats i den kommunala skolan för tjänstledighet för att åka på den här typen av kurser utan många lärare får få sin nordiska språkinspiration på sommarlovet. Det kanske vi också måste tänka på när vi vill åstadkomma mer.

En sista notering är att jag tycker vi ska ta till oss att man i Enestams säkerhetspolitiska rapport lyfter fram arbetet med kultur, ungdomar och nordiska språk som en tillitskapande åtgärd. Det ska vi ta till oss i vårt utskott och det tycker jag man också ska beakta när man planerar budgeten för kommande år inom fältet utbildning och kultur. Tack herr president.