368. Hans Wallmark (Presentation)

Information

Speech type
Presentation
Speech number
368
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Herr president! Jag är i grunden journalist, och jag är fortfarande formellt sett anställd av en tidningskoncern. Därför är frågor kring medier och upphovsrätt av särskild betydelse för mig men också för den konservativa gruppen. Jag tror att det är viktigt att man inte försöker sprida uppfattningen att saker som är oerhört svårlösta går att lösa. Precis som har konstaterats har det begärts en konsultrapport, och det är Nordiska ministerrådet som själva har gjort det. Det är alltså regeringarna. Någonting säger mig att regeringarna själva försöker läsa de rapporter de har fått och försöker göra någonting åt det, men det visar att detta är mycket svårt.

Jag tror därför inte att man blockerar i onödan, utan man blockerar just av upphovsrättsliga skäl. Vi som är för upphovsrätt, i alla fall, förstår varför man gör det. Jag ska ta ett konkret exempel. Skam från Norge är den typ av ungdoms-tv som ungdomar i hela Norden tycker om. Den hade NRK möjlighet att visa. Det var öppet. Men man var tvungen att stänga och blockera Skam därför att delar av musiken var upphovsrättslig skyddad, och därför var NRK tvunget att betala för att man använde denna musik. Genom att det var så många ungdomar i resten av Norden som tittade på Skam blev NRK betalningsskyldigt. Det är ett problem, och det är en utmaning. Men det också är en konsekvens av att vi har upphovsrätt. Detta gör att det är svårt.

Jag och mitt parti tillhör dem som tycker att man ska ha armlängds avstånd till public service. Det är inte statlig tv. Det är inte statsstyrd tv. När man säger till exempel att man ska har mer samarbete inom Nordvision har jag inget emot om public service-bolagen själva bestämmer det. Men nu säger ni som politiker att man bör göra det, på samma sätt som Miljöpartiet i Sverige har krävt att det ska vara en kvarts klimatnyheter om dagen eller på samma sätt som Sverigedemokraterna har blivit utskällda för att de inte vill att det ska spelas så kallad gangsterrap i Sveriges Radio. Jag tycker att man ska vara oerhört försiktig när man som politiker säger att public service ska göra det där, det där och det där - även om syftet är gott.

Avslutningsvis: När det gäller Sverige och Åland är också detta en fråga som jag verkligen har arbetat med. Jag har försökt att driva opinion, men jag inser att det som politiker är väldigt farligt att försöka tvinga public service-bolagen till någonting. Utskottet rekommenderar därför att de svenska och finska regeringarna ökar sina ansträngningar att finna en lösning på saken vad gäller åländsk tv. Hur vill man att regeringarna ska agera mot public service-bolagen? Armlängds avstånd, mina vänner!